Δήλωση Προέδρου

Μήνυμα του Προέδρου

Η ΕΑΣΕ εκπροσωπεί το ανώτατο επαγγελματικό μάνατζμεντ της χώρας από το 1986 έως σήμερα και συμβάλλει αποφασιστικά στην ανάπτυξη της Ελληνικής οικονομίας και επιχειρηματικότητας. Οι εταιρίες που διοικούν τα μέλη μας δραστηριοποιούνται σε σχεδόν όλους τους κλάδους της οικονομίας και έχουν κύκλο εργασιών με πολλά δισ. ευρώ και αριθμό εργαζομένων πάνω από 200.000.

Αξιοποιώντας την πολύτιμη ιστορική παρακαταθήκη πολλών δεκαετιών, έχουμε θέσει δυναμικούς στόχους για την τριετία 2024-2026, οι οποίοι συνοψίζονται σε τρεις στρατηγικές προτεραιότητες:

  • Διεύρυνση του αποτυπώματος της ΕΑΣΕ στην ελληνική οικονομία και κοινωνία.
  • Ενίσχυση της αλληλεγγύης, της διάδρασης και του well-being μεταξύ των μελών μας.
  • Διαρκής και περαιτέρω ενίσχυση των ηγετικών δεξιοτήτων των μελών μας.

Ο Σκοπός μας είναι να συμβάλλουμε στην αναβάθμιση του επιπέδου ηγεσίας και αριστείας του ανώτατου μάνατζμεντ της χώρας μας, με στοχευμένες δράσεις να γίνουμε καταλύτης θετικών αλλαγών για τη χώρα μας και να δημιουργούμε προστιθέμενη αξία στα μέλη μας. Προωθούμε την υγιή επιχειρηματικότητα προς όφελος της οικονομίας και της ελληνικής κοινωνίας, συμβάλλοντας έτσι στη δημιουργία μιας καλύτερης ζωής για όλους.

Η συσσωρευμένη εμπειρία των μελών μας από όλους τους κλάδους της οικονομίας μπορεί να συμβάλει στον δημόσιο διάλογο με τους κοινωνικούς και οικονομικούς φορείς, καθώς και με την πολιτεία. Με αυτό τον τρόπο, η ΕΑΣΕ μπορεί να επιτελέσει τον θεσμικό της ρόλο. Ειδικότερα, οι καλές πρακτικές διοίκησης στον ιδιωτικό τομέα θα μπορούσαν να φανούν χρήσιμες στην αναβάθμιση του Δημόσιου τομέα, ο οποίος αποτελεί βασικό πρόταγμα για όλες τις κυβερνήσεις και τους πολίτες της Ελλάδας.

Η συνεχής παροχή τεχνογνωσίας μάνατζμεντ στα μέλη μας συμβάλλει στην αναβάθμιση των δεξιοτήτων τους, μέσω της ανταλλαγής ιδεών και βέλτιστων πρακτικών, καθώς και μέσω των εκλεκτών εξωτερικών ομιλητών στις εκδηλώσεις και τα συνέδρια μας. Σε ένα περιβάλλον αλλαγών και προκλήσεων όπως ο Ψηφιακός Μετασχηματισμός, η Κλιματική Κρίση, η ανάγκη για Εταιρική Διακυβέρνηση, η Πράσινη Μεταστροφή, κ.λπ., τα μέλη μας έχουν την ευκαιρία να μαθαίνουν από πρώτο χέρι τις τελευταίες εξελίξεις σε όλο το φάσμα της οικονομικής δραστηριότητας και των τελευταίων τεχνικών αποτελεσματικού μάνατζμεντ.

Τέλος, η αλληλεγγύη και η διάδραση μεταξύ των μελών μας αποτελεί βασική προτεραιότητα που επιτυγχάνει επαγγελματικές ευκαιρίες μεταξύ των μελών και των εταιρειών που διοικούν. Αθλητικές, κοινωνικές, πολιτιστικές εκδηλώσεις επιτυγχάνουν τη σύνδεση των μελών και εξασφαλίζουν στιγμές χαλάρωσης και χαράς για τα μέλη και τις οικογένειές τους.

Το νέο Διοικητικό Συμβούλιο περιλαμβάνει αναγνωρισμένα ανώτατα στελέχη, μέλη με εμπειρία στα διοικητικά της Ένωσης καθώς και νέα μέλη με θέληση για προσφορά. Κοινός μας στόχος είναι να συνεργαστούμε με ομαδικό πνεύμα και αποφασιστικότητα, έτσι ώστε στο τέλος της θητείας μας η ΕΑΣΕ να αποτελεί σημαντικό θεσμικό φορέα που θα παρέχει εξαιρετική γνώση στα μέλη της και θα έχει μεγιστοποιήσει την αλληλεγγύη και τη διάδραση μεταξύ των μελών της.

Γιάννης Παπαχρήστου

Πρόεδρος ΔΣ

ΧΡΥΣΟΣ ΧΟΡΗΓΟΣ

Sponsor

ΧΟΡΗΓΟΙ

Sponsor
Sponsor
Sponsor
Sponsor
Sponsor
Sponsor
Sponsor

ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤΕΣ

Sponsor
Sponsor
Sponsor
Sponsor
Sponsor
Sponsor
Sponsor
Sponsor
Sponsor

MEDIA PARTNER

Sponsor

MEDIA SPONSORS

Sponsor
Sponsor