Πυλώνες Δράσης

Ποιοί είμαστε > Πυλώνες Δράσης

Πυλώνες δράσης

Α. Στήριξη και Ανάπτυξη της Επιχειρηματικότητας

-Βιώσιμη ανάπτυξη

-Ψηφιακός Μετασχηματισμός

-Τεχνολογία και Καινοτομία

-Εταιρική Διακυβέρνηση

-Επιχειρηματικότητα με έμφαση στους Νέους

-Βελτίωση σχέσης ιδιωτικού και Δημοσίου Τομέα προς όφελος της Οικονομίας και της Κοινωνίας

-Διασφάλιση ίσων ευκαιριών και της διαφορετικότητας στον χώρο της εργασίας

Β. Δημιουργία αξίας στα μέλη μας

-Δικτύωση

-Κύκλοι γνώσης και εκπαιδευτικά προγράμματα

-Προγράμματα και προσφορές

-Mentoring

-Sharing Best Practices

-Αθλητισμός

-Have fun

Γ. Προσφορά στο κοινωνικό σύνολο

-Mentoring και μοίρασμα εμπειρίας και γνώσης στους νέους

-Σύνδεση με Πανεπιστήμια, σχολεία και εκπαιδευτικούς φορείς με στόχο την προσφορά γνώσης

-Δράσεις κοινωνικής ευαισθησίας και στήριξης ευπαθών ομάδων

ΧΡΥΣΟΣ ΧΟΡΗΓΟΣ

Sponsor

ΧΟΡΗΓΟΙ

Sponsor
Sponsor
Sponsor
Sponsor
Sponsor
Sponsor
Sponsor

ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤΕΣ

Sponsor
Sponsor
Sponsor
Sponsor
Sponsor
Sponsor
Sponsor
Sponsor
Sponsor

MEDIA PARTNER

Sponsor

MEDIA SPONSORS

Sponsor
Sponsor