Πυλώνες Δράσης

Ποιοί είμαστε > Πυλώνες Δράσης

Πυλώνες δράσης

Α. Στήριξη και Ανάπτυξη της Επιχειρηματικότητας

-Βιώσιμη ανάπτυξη

-Ψηφιακός Μετασχηματισμός

-Τεχνολογία και Καινοτομία

-Εταιρική Διακυβέρνηση

-Επιχειρηματικότητα με έμφαση στους Νέους

-Βελτίωση σχέσης ιδιωτικού και Δημοσίου Τομέα προς όφελος της Οικονομίας και της Κοινωνίας

-Διασφάλιση ίσων ευκαιριών και της διαφορετικότητας στον χώρο της εργασίας

Β. Δημιουργία αξίας στα μέλη μας

-Δικτύωση

-Κύκλοι γνώσης και εκπαιδευτικά προγράμματα

-Προγράμματα και προσφορές

-Mentoring

-Sharing Best Practices

-Αθλητισμός

-Have fun

Γ. Προσφορά στο κοινωνικό σύνολο

-Mentoring και μοίρασμα εμπειρίας και γνώσης στους νέους

-Σύνδεση με Πανεπιστήμια, σχολεία και εκπαιδευτικούς φορείς με στόχο την προσφορά γνώσης

-Δράσεις κοινωνικής ευαισθησίας και στήριξης ευπαθών ομάδων

ΧΟΡΗΓΟΙ

Sponsor
Sponsor
Sponsor
Sponsor
Sponsor
Sponsor
Sponsor

ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤΕΣ

Sponsor
Sponsor
Sponsor
Sponsor
Sponsor
Sponsor
Sponsor
Sponsor

MEDIA PARTNER

Sponsor

ΧΟΡΗΓΟΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ

Sponsor