Προσφορά στην Κοινωνία

Ποιοί είμαστε > Προσφορά στην Κοινωνία

Η περαιτέρω ανάδειξη και ισχυροποίηση του θεσμικού ρόλου της ΕΑΣΕ ως κοινωνικού φορέα, με απώτερο στόχο την προσφορά στην Κοινωνία και Οικονομία, αποτελεί στρατηγική προτεραιότητα για την ΕΑΣΕ.

Στο πλαίσιο αυτό, αλλά και με γνώμονα την ενίσχυση του γόνιμου διαλόγου γύρω από κομβικής σημασίας θέματα, η ΕΑΣΕ έχει προχωρήσει σε συνεργασίες με δημόσιους και ιδιωτικούς φορείς σε Ελλάδα και εξωτερικό για:

Α) Την ενδυνάμωση & υποστήριξη της επιχειρηματικότητας στην Ελλάδα, με έμφαση στους νέους & στην καινοτομία και Εθελοντική μεταφορά γνώσης & εμπειρίας στους νέους 

Β) Διασύνδεση & υποστήριξη σε όλο το οικοσύστημα επιχειρηματικότητας

Γ) Διασύνδεση με Δημόσιους και Ιδιωτικούς φορείς που προάγουν την επιχειρηματικότητα

– Διοργάνωση ετήσιας Ημερίδας ΕΑΣΕ «Γέφυρες Συνεργασίας» για 4η χρονιά στις 28 Σεπτεμβρίου 2022, με σκοπό τη βελτιστοποίηση της συνεργασίας μεταξύ Δημόσιου + Ιδιωτικού τομέα

– Εμβάθυνση συνεργασίας με το Δημόσιο που αναβαθμίζει τον θεσμικό της ρόλο, με προτεραιότητα σε 3 Υπουργεία

Ελληνικό Συμβούλιο Εταιρικής Διακυβέρνησης: Συμμετοχή του κ. Γιάννη Αναστασόπουλου, Συμβούλου Διοίκησης της ΕΑΣΕ, στο Ελληνικό Συμβούλιο Εταιρικής Διακυβέρνησης και ολοκλήρωση του Κώδικα Εταιρικής Διακυβέρνησης

   

Δ) Η ΕΑΣΕ στην Ευρώπη

Η ΕΑΣΕ, ως ενεργό μέλος του ευρωπαϊκού οργανισμού CEC European Managers, παρακολουθεί και ενημερώνεται για όλα δρώμενα που αφορούν το ανώτατο μάνατζμεντ, ενώ μέσω της υποβολής των θέσεων της στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή για καίρια ζητήματα, συμμετέχει στις νέες τάσεις, όπως αυτές διαμορφώνονται και αφορούν το επιχειρηματικό γίγνεσθαι

Ι) Υπουργείο Εσωτερικών 

  • Υπογραφή Μνημονίου Συνεργασίας
  • H ΕΑΣΕ θα λειτουργεί ως sounding board σχετικά με τον σχεδιασμό και την εφαρμογή των μεταρρυθμίσεων που επίκεινται στο Τρίπτυχο Αξιολόγηση –Βαθμολόγιο – Career Path.
  • Πρόβλεψη συμμετοχής Μελών ΕΑΣΕ στις επιτροπές αξιολόγησης και επιλογής Στελεχών της Δημοσίας Διοίκησης (έμφαση στα soft skills)
  • Συμμετοχή της ΕΑΣΕ στην εκδήλωση που πραγματοποίησε η ΕΚΔΔΑ με θέμα: “Βασικές Δεξιότητες Εξέλιξης σε θέσεις ευθύνης του Δημόσιου Τομέα”, μιλόντας για τις δράσεις συνεργασίας της ΕΑΣΕ με τον Δημόσιο Τομέα για το κοινό καλό καθώς και την προσφορά τεχνογνωσίας στελεχών του ιδιωτικού τομέα

ΙΙ) Υπουργείο Ανάπτυξης 

  • Υπογραφή Μνημονίου Συνεργασίας

ΙΙΙ) Υπουργείο Παιδείας 

Συνεργασία για:

  • Την ενίσχυση του Επαγγελματικού Προσανατολισμού στην Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση
  • Προώθηση της έννοιας της επιχειρηματικότητας σε Πρωτοβάθμια + Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση
  • Δυνατότητα οργανωμένης ενημέρωσης σε θέματα επιχειρηματικότητας + διοίκησης σε καθηγητές Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης

ΧΟΡΗΓΟΙ

Sponsor
Sponsor
Sponsor
Sponsor
Sponsor
Sponsor
Sponsor

ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤΕΣ

Sponsor
Sponsor
Sponsor
Sponsor
Sponsor
Sponsor
Sponsor
Sponsor

MEDIA PARTNER

Sponsor

ΧΟΡΗΓΟΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ

Sponsor