Διοικητικό συμβούλιο

Βασίλης Ραμπάτ

Πρόεδρος Δ.Σ. & Διευθύνων Σύμβουλος, XEROX HELLAS

Διευθύνων Σύμβουλος Ομίλου ΑΝΤΕΝΝΑ

Διευθύνων Σύμβουλος, EDENRED HELLAS

Διευθύνουσα Σύμβουλος FOCUS BARI

Γενική Διευθύντρια MARSH ΕΠΕ ΜΕΣΙΤΕΣ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ

Αναπληρωματικά Μέλη

Διευθύνων Σύμβουλος, IFCO SYSTEMS HELLAS ΕΠΕ

Γενικός Διευθυντής, REDEX Α.Ε.

Πρόεδρος & Διευθύνων Σύμβουλος, OTIS HELLAS & CYPRUS

Διευθύνουσα Σύμβουλος & Αντιπρόεδρος, DESIGNIA INSURANCE BROKERS

ΧΟΡΗΓΟΙ

Sponsor
Sponsor
Sponsor
Sponsor
Sponsor
Sponsor
Sponsor
Sponsor

ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤΕΣ

Sponsor
Sponsor
Sponsor
Sponsor
Sponsor
Sponsor
Sponsor
Sponsor
Sponsor
Sponsor

MEDIA PARTNER

Sponsor

ΧΟΡΗΓΟΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ

Sponsor