Διοικητικό συμβούλιο

Βασίλης Ραμπάτ

Πρόεδρος Δ.Σ. & Διευθύνων Σύμβουλος, XEROX HELLAS

Γενικός Διευθυντής, ΕΛΙΝ ΤΕΧΝΙΚΗ ΑΤΕ

Διευθύνων Σύμβουλος Ομίλου ΑΝΤΕΝΝΑ

Διευθύνων Σύμβουλος, EDENRED HELLAS

Διευθύνουσα Σύμβουλος FOCUS BARI

Γενική Διευθύντρια MARSH ΕΠΕ ΜΕΣΙΤΕΣ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ

Αναπληρωματικά Μέλη

Διευθύνων Σύμβουλος, IFCO SYSTEMS HELLAS ΕΠΕ

Γενικός Διευθυντής, REDEX Α.Ε.

Πρόεδρος & Διευθύνων Σύμβουλος, OTIS HELLAS & CYPRUS

Διευθύνουσα Σύμβουλος & Αντιπρόεδρος, DESIGNIA INSURANCE BROKERS

Χορηγοί

Sponsor
Sponsor
Sponsor
Sponsor
Sponsor
Sponsor
Sponsor

Υποστηρικτές

Supporter
Supporter
Supporter
Supporter
Supporter
Supporter
Supporter
Supporter
Supporter