Όραμα

Κύριος σκοπός της ΕΑΣΕ είναι η συμβολή της στη βελτίωση του επιπέδου του ανώτατου μάνατζμεντ της χώρας και στην ανάπτυξη της ελληνικής οικονομίας.

Μέσα από τις δράσεις στοχεύει στην δημιουργία προστιθέμενης αξίας στα μέλη της σε επίπεδο γνώσης, βέλτιστων πρακτικών και κοινωνικής δικτύωσης.

Παράλληλα, με τις προτάσεις της, προωθεί την υγιή επιχειρηματικότητα, τις πρωτοβουλίες και την προσφορά στο κοινωνικό σύνολο προς όφελος της οικονομίας και της κοινωνίας.

Χορηγοί

Sponsor
Sponsor
Sponsor
Sponsor
Sponsor
Sponsor
Sponsor

Υποστηρικτές

Supporter
Supporter
Supporter
Supporter
Supporter
Supporter
Supporter
Supporter
Supporter