Όραμα

Κύριος σκοπός της ΕΑΣΕ είναι η συμβολή της στη βελτίωση του επιπέδου του ανώτατου μάνατζμεντ της χώρας και στην ανάπτυξη της ελληνικής οικονομίας.

Μέσα από τις δράσεις στοχεύει στην δημιουργία προστιθέμενης αξίας στα μέλη της σε επίπεδο γνώσης, βέλτιστων πρακτικών και κοινωνικής δικτύωσης.

Παράλληλα, με τις προτάσεις της, προωθεί την υγιή επιχειρηματικότητα, τις πρωτοβουλίες και την προσφορά στο κοινωνικό σύνολο προς όφελος της οικονομίας και της κοινωνίας.

ΧΡΥΣΟΣ ΧΟΡΗΓΟΣ

Sponsor

ΧΟΡΗΓΟΙ

Sponsor
Sponsor
Sponsor
Sponsor
Sponsor
Sponsor
Sponsor

ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤΕΣ

Sponsor
Sponsor
Sponsor
Sponsor
Sponsor
Sponsor
Sponsor
Sponsor
Sponsor

MEDIA PARTNER

Sponsor

MEDIA SPONSORS

Sponsor