Ποιοί είμαστε > Μήνυμα του Προέδρου

Μήνυμα του Προέδρου

Η ΕΑΣΕ, ως φορέας ανάπτυξης, δημιουργίας και συνεργασίας εκφράζει και εκπροσωπεί το ανώτατο επαγγελματικό μάνατζμεντ της χώρας από το 1986 έως σήμερα. Όλα αυτά τα χρόνια εργάζεται μεθοδικά για τη βελτίωση του ποιοτικού επιπέδου εργασίας των ανωτάτων στελεχών επιχειρήσεων στην Ελλάδα και, παράλληλα, με τις πρωτοβουλίες που αναλαμβάνει και τις θέσεις που διατυπώνει, επιχειρεί να συμβάλλει αποφασιστικά στην ανάπτυξη της ελληνικής οικονομίας και επιχειρηματικότητας.

Φέτος συμπληρώνονται 37 χρόνια από την ίδρυση της ΕΑΣΕ, έναν Οργανισμό που αναπτύσσεται διαρκώς, συγκεντρώνοντας στους κόλπους του ένα αξιόλογο δυναμικό διευθυντικών στελεχών, με μεγάλη σημασία κι επιρροή στο επιχειρηματικό γίγνεσθαι του τόπου.

Σκοπός μας είναι με υπευθυνότητα και δυναμισμό, να οικοδομήσουμε  ένα νέο, ακόμη πιο δημιουργικό κύκλο δραστηριοτήτων και ενεργειών, προωθώντας την υγιή επιχειρηματικότητα και τις πρωτοβουλίες εταιρικής υπευθυνότητας για προσφορά στο κοινωνικό σύνολο προς όφελος της οικονομίας και των κοινωνικών ομάδων, έχοντας ως στόχο να δημιουργούμε προστιθέμενη αξία στα μέλη μας σε κάθε επίπεδο: γνώσεις, βέλτιστες πρακτικές και κοινωνική δικτύωση.

Ως Πρόεδρος, εκφράζοντας και τη βούληση του Διοικητικού Συμβουλίου, δεσμεύομαι να καταβάλλουμε κάθε προσπάθεια για την επιτυχία των σκοπών και του οράματος της ΕΑΣΕ και των μελών της, να επιδιώκουμε πάντα να είμαστε μπροστά από τις εξελίξεις, να καινοτομούμε, να καλλιεργούμε τον προβληματισμό, να διευκολύνουμε τη δικτύωση και συνεργασία των μελών μας, δυναμώνοντας περαιτέρω την οικογένεια της ΕΑΣΕ.

Η δύναμη της ΕΑΣΕ είναι οι άνθρωποί της. Είναι τα μέλη της, οι συνεργάτες, οι φίλοι, το ανθρώπινο δυναμικό. Όλοι μαζί, οικοδομούμε το σήμερα και το αύριο αυτού του Οργανισμού.

 

Βασίλης Ραμπάτ

Πρόεδρος ΔΣ

ΧΟΡΗΓΟΙ

Sponsor
Sponsor
Sponsor
Sponsor
Sponsor
Sponsor
Sponsor
Sponsor

ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤΕΣ

Sponsor
Sponsor
Sponsor
Sponsor
Sponsor
Sponsor
Sponsor
Sponsor
Sponsor
Sponsor

MEDIA PARTNER

Sponsor

ΧΟΡΗΓΟΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ

Sponsor