Γενικές Συνελεύσεις

Γενικές Συνελεύσεις

21 Φεβρουαρίου 2024
22 Φεβρουαρίου 2023
22 Φεβρουαρίου 2022
24 Φεβρουαρίου 2021

Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση 2021

12:00 πμ - 11:59 μμΕτήσια Τακτική Γενική Συνέλευση 2021

ΧΡΥΣΟΣ ΧΟΡΗΓΟΣ

Sponsor

ΧΟΡΗΓΟΙ

Sponsor
Sponsor
Sponsor
Sponsor
Sponsor
Sponsor
Sponsor

ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤΕΣ

Sponsor
Sponsor
Sponsor
Sponsor
Sponsor
Sponsor
Sponsor
Sponsor
Sponsor

MEDIA PARTNER

Sponsor

MEDIA SPONSORS

Sponsor
Sponsor