Ομάδες δράσης

Ποιοί είμαστε > Ομάδες δράσης

1. Ομάδα θεσμικού ρόλου & σύνδεσης με τον δημόσιο τομέα

Επιδίωξη ενίσχυσης της εξωστρέφειας και του θεσμικού ρόλου της ΕΑΣΕ μέσω στοχευμένων παρεμβάσεων και προτάσεων προς την Πολιτεία, για θέματα που αφορούν στους επαγγελματίες managers και την οικονομία της χώρας.

Ως φορέας έκφρασης του επαγγελματικού μάνατζμεντ, να επιδιώξει το ρόλο του συνομιλητή της Κυβέρνησης. Συνεργασία με φορείς και πρωτοβουλίες διασύνδεσης και σύμπραξης με το Δημόσιο Τομέα, με στόχο την αναβάθμιση της λειτουργίας της Δημόσιας Διοίκησης και την υιοθέτηση και εφαρμογή των αρχών της Εταιρικής Διακυβέρνησης.

Επικεφαλής:

Γιάννης Αναστασόπουλος, Σύμβουλος  Διοίκησης                                                                                                                                  

Γιάννης Παπαχρήστου, Γενικός Γραμματέας Δ.Σ.

2. Ομάδα υποστήριξης της επιχειρηματικότητας (Νέων, Καινοτομίας, Τεχνολογίας)

ΣΚΟΠΟΣ:

Δράσεις και συνεργασίες με δημόσιους και ιδιωτικούς φορείς με σκοπό την ενδυνάμωση και υποστήριξη της επιχειρηματικότητας στην Ελλάδα, με έμφαση στους νέους, στην καινοτομία και την τεχνολογία.

Ο ΡΟΛΟΣ της ΕΑΣΕ, η ΠΡΟΣΦΟΡΑ και τα ΟΦΕΛΗ των ΜΕΛΩΝ:

α) Εθελοντική-Συμβουλευτική συνεισφορά από μέλη μας σε αξιόπιστους φορείς που προωθούν την επιχειρηματικότητα στους νέους όπως Λύκεια (ΣΕΝ), Πανεπιστήμια (ΤΗΙΝΚ ΒΙΖ), μεγάλοι χρηματοοικονομικοί όμιλοι (Project Future | Τράπεζα Πειραιώς & Regeneration) κτλ.

β) Επαφή και γνώση για τα μέλη μας σχετικά με τις διεργασίες σε όλο το οικοσύστημα επιχειρηματικότητας (start ups, scale up/accelerators, venture corporate, big national projects) γ) Διασύνδεση με πρωτοβουλίες και συνδρομή με την τεχνογνωσία μας προς δημόσιους φορείς όπως το Υπουργείο Ανάπτυξης (πάρκα καινοτομίας, νόμοι για διευκόλυνση της επιχειρηματικότητας), Υπουργείο Παιδείας (εισαγωγή μαθήματος επιχειρηματικότητας στα σχολεία), αλλά και προς ιδιωτικούς φορείς όπως το Innovative Greece, Endeavour κτλ.

Επικεφαλής:

Γιάννης Παπαχρήστου, Γενικός Γραμματέας Δ.Σ.                                         

Γιώργος Κατινιώτης, Μέλος Δ.Σ.                                                                                   

Παναγιώτης Ζήκος, Αν. Μέλος Δ.Σ.                                                                          

Αλέξανδρος Αλιβιζάτος, Αν. Μέλος Δ.Σ. 

3. Ομάδα ίσων ευκαιριών στην ηγεσία

Είναι ομάδα  διάδρασης, κοινωνικοποίησης, γνωστικής περιήγησης και οργάνωσης  στοχευμένων δραστηριοτήτων ή κοινώς εκδηλώσεων. Στοχεύει στη συνεχή  επιμόρφωση μελών της ΕΑΣΕ, αντλώντας τη θεματολογία της από την επικαιρότητα χωρίς περιορισμούς (άνθρωπος, περιβάλλον, κοινωνία κλπ.) αλλά και από  τη  σύγχρονη ηγεσία, ικανοποιώντας την ανάγκη διάδρασης και κοινωνικοποίησης των  μελών με φυσική παρουσία ή διαδικτυακά. Αποτελεί σταθερή πηγή τροφοδότησης και πακτωλό ιδεών για το ΔΣ παρέχοντας επιλογές εκδηλώσεων / δράσεων. Σκοπός  της, η άσκηση θετικών επιρροών στα μέλη της ΕΑΣΕ και τους  οργανισμούς που  υπηρετούν, στις οικογένειες τους και στο  κοινωνικό σύνολο. Προτείνει , σχεδιάζει, δρα  και η  ΕΑΣΕ οργανώνει, αξιολογεί / μετρά.

Επικεφαλής: Βαλέρια Τσάμη, Μέλος Δ.Σ.                                                                                        

4. Ομάδα εκδηλώσεων

Στόχος αυτής της Ομάδας Δράσης είναι να προβάλει και να ενισχύει την ανοικτή οπτική στο σύγχρονο management που δημιουργεί ευκαιρίες ανέλιξης σε ηγετικές θέσεις χωρίς διακρίσεις. Ήδη στην πρώτη τριετία δράσεων επεδίωξε την ενίσχυση της παρουσίας των γυναικών στην ΕΑΣΕ & στις επιχειρήσεις ενώ στην δεύτερη τριετία ανέδειξε το μείζον θέμα του αποκλεισμού των στελεχών μεγαλύτερης ηλικίας από την παραγωγική διαδικασία. Το πεδίο δράσης για τη νέα τριετία είναι ανοικτό και θα καθοριστεί από την ίδια την Ομάδα εξυπηρετώντας πάντα τον ίδιο σκοπό, στο πλαίσιο των θεμάτων που απασχολούν την παγκόσμια επιχειρηματική κοινότητα και σε σύμπνοια με τους στόχους της ΕΑΣΕ και τις ανάγκες των μελών της.

Επικεφαλής:

Ντορίνα Οικονομοπούλου, Μέλος Δ.Σ.  

Άκης Σταϊκόπουλος, Αν. Μέλος Δ.Σ.   

 

5. Ομάδα καινοτομίας, τεχνολογίας & ψηφιακού μετασχηματισμού (Εντός & Εκτός)

α) Σταχυολόγηση βέλτιστων πρακτικών και παραδειγμάτων ψηφιακών μετασχηματισμών σε εταιρείες όλων των κλάδων παγκοσμίως και ενημέρωση των μελών μέσω webinars, white papers, συνοπτικών παρουσιάσεων

β) Η ΕΑΣΕ μετασχηματίζει τον εαυτό της: Υιοθέτηση εργαλείων και διαδικασιών που μπορούν σταδιακά, ξεκινώντας από μικρές και γρήγορες νίκες, να μετασχηματίσουν την ΕΑΣΕ στο σύγχρονο και ευέλικτο οργανισμό που περιμένουν τα μέλη της

Επικεφαλής:

Γιώργος Κατινιώτης, Μέλος Δ.Σ.                                                                  

Βαλέρια Τσάμη, Μέλος Δ.Σ.                                                                                             

Παναγιώτης Ζήκος, Αν. Μέλος Δ.Σ.

Άννυ Τρύφων, Αν. Μέλος Δ.Σ.

6. Ομάδα Προσέλκυσης νέων μελών

Συστηματική προσέγγιση και επαφή με νέα υποψήφια μέλη, με παράλληλη ενεργοποίηση όλων των μελών για συνεχή αύξηση, τόσο της δύναμης της ΕΑΣΕ, όσο και των εσόδων της.

Υποβοήθηση των νέων μελών για την ένταξη τους στην ΕΑΣΕ και την δικτύωση τους με τα υπάρχοντα μέλη.

Επικεφαλής:

Μάριος Μίκαϊτς, Αντιπρόεδρος Δ.Σ.                                                         

Άννυ Τρύφων, Αν. Μέλος Δ.Σ.

7. Ομάδα ESG | Environmental- Social - Governance

Ο σκοπός της Ομάδας είναι να βοηθήσει στη καλύτερη διάχυση και κατανόηση των κύριων Πυλώνων που συνδράμουν στην Υπεύθυνη Βιωσιμότητα ενός Οργανισμού ή μιας Επένδυσης γενικότερα.

Οι Πυλώνες αυτοί έχουν να κάνουν με το πώς ένας Οργανισμός διαχειρίζεται – αντιμετωπίζει τις Περιβαλλοντικές Προκλήσεις (απόβλητα, ρύπανση κλπ.), τους Ανθρώπους ( Διαχείριση Ανθρώπων, Διαφορετικότητα, Ίσες Ευκαιρίες, Ασφάλεια & Υγεία) και την Εταιρική Διακυβέρνηση ( Αμοιβές ΔΣ, Ποικιλομορφία, Επιχειρηματικές Πρακτικές, Πρακτικές κατά της Διαφθοράς, Φοροαποφυγή, κλπ.).

Στο πλαίσιο αυτό, θα εργαστούμε ώστε να διαφυλάξουμε ότι η ΕΑΣΕ ακολουθεί, εφαρμόζει και συμμετέχει με οποιοδήποτε τρόπο στη διάχυση των Πυλώνων αυτών και αφήνει ένα θετικό αποτύπωμα, τόσο Εσωτερικά, όσο και στα Μέλη της και τη Κοινωνία.

ΕΠΙΚΕΦΑΛΗΣ:

Γιάννης Κολοβός, Ταμίας Δ.Σ.                                                                     

Ντορίνα Οικονομοπούλου, Μέλος Δ.Σ.                                                                               

Άκης Σταϊκόπουλος, Αν. Μέλος Δ.Σ.                                              

8. Ομάδα χορηγιών, προγραμμάτων & ευ ζήν

Ανεύρεση χορηγών και χορηγιών για την χρηματοδότηση των εκδηλώσεων της ΕΑΣΕ (Συνέδρια, Σεμινάρια, Συνεστιάσεις, Εκδρομές, Αθλητικά δρώμενα κλπ.).

Εμπλουτισμός και διαχείριση προνομιακών προγραμμάτων και ειδικών προσφορών αποκλειστικά για τα μέλη μας.

Ενίσχυση της κοινωνικής δικτύωσης των μελών μας και της προαγωγής του Ευ ζην μέσα από ποικίλες πρωτοβουλίες όπως: Εκδρομές, κοινωνικές εκδηλώσεις, συνεστιάσεις και αθλητικά δρώμενα.

Επικεφαλής: Μάριος Μίκαϊτς, Αντιπρόεδρος Δ.Σ.

ΧΟΡΗΓΟΙ

Sponsor
Sponsor
Sponsor
Sponsor
Sponsor
Sponsor
Sponsor
Sponsor

ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤΕΣ

Sponsor
Sponsor
Sponsor
Sponsor
Sponsor
Sponsor
Sponsor
Sponsor
Sponsor
Sponsor

MEDIA PARTNER

Sponsor

ΧΟΡΗΓΟΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ

Sponsor