Ομάδες Δράσης

Ποιοί είμαστε > Ομάδες Δράσης

1. Ομάδα Θεσμικού Ρόλου

Scope:
Η καθιέρωση της ΕΑΣΕ σαν ένας από τους κύριους thought leaders του επιχειρηματικού οικοσυστήματος και η διευκόλυνση του επιχειρείν για τα μέλη.

Outlined Major Initiatives ahead:
•Εμβάθυνση της συνεργασίας με την πολιτεία.
•Επιλογή κομβικών υπουργείων και ανάθεση αρμόδιου μέλους.
•Επεξεργασία και παρουσίαση προτάσεων νομοθετικών παρεμβάσεων.
•Προτάσεις προς την πολιτεία για νέα κρατικά projects.
•Ανάδειξη μελλοντικών trends και νέες δεξιότητες που θα χρειαστούν. Συμβολή στην προετοιμασία της πολιτείας.
•Συνεργασία με συναφείς φορείς στην Ελλάδα και το εξωτερικό.
•Ενεργοποίηση υφιστάμενων MoU και υπογραφή νέων.
•Coaching / Mentoringγια την επιχειρηματικότητα προς την πολιτεία και τους σχετικούς φορείς.
•Υλοποίηση ευέλικτου μηχανισμού συνεισφοράς από όλα τα ενδιαφερόμενα μέλη της ΕΑΣΕ.

Επικεφαλής:

Σ. Έξαρχος, Γ. Αναστασόπουλος, Λ. Αναστασάκης

2. Ομάδα Διεύρυνσης ΕΑΣΕ

Scope:
•Η διεύρυνση της ΕΑΣΕ σε αριθμό μελών και κυρίως σε κλάδους της οικονομίας που δεν εκπροσωπούνται επαρκώς σήμερα όπως η βιομηχανία οι top 100 εταιρίες και άλλες.
•Επιπλέον η διακράτηση των υπαρχόντων μελών καθώς και η επανάκτηση μελών. Ο επανασχεδιασμός των κριτηρίων εισαγωγής και η ένταξη prominent figures k innovation hubs.
•Η προσέλκυση στελεχών επαρχίας και εξωτερικού.

Outlined Major Initiatives ahead:
•Χαρτογράφηση του as is με αξιοποίηση expert μελών όπως ICAP.
•Έρευνα στα μέλη και σε target μέλη.
•Επανασχεδιασμός υλικού, selling story και τρόπου προσέγγισης.
•Anti attrition & win back ενέργειες όπως πχ. exit interviews.
•Καμπάνιες πρόσκτησης μελών και αξιοποίηση εκδηλώσεων.
•Onboarding ενέργειες στα νέα μέλη.
•Engagement του ΔΣ στις ενέργειες.
•Πιθανά quick wins.

Επικεφαλής:

Α. Τρύφων, Α. Αλιβιζάτος

3. The Happenings HUB

Scope:
Μέσα από τον ευρύτερα θεσμικό ρόλο της ΕΑΣΕ, να ενισχυθούν οι δεσμοί των Μελών αναπτύσσοντας επιμορφωτικές, πολιτισμικές και αθλητικές δράσεις με στόχο τη διαρκώς αυξανόμενη συμμετοχή και ικανοποίηση τους.
Με Exclusive & Unique Happenings για τα μέλη και τις οικογένειές τους (συντρόφους, παιδιά), έχοντας ως βασικούς πυλώνες το 360° WellBeing, το Business και Social Networking αλλά και παροχές.

Outlined Major Initiatives ahead:
Sports, Culture, Events
•Sports (basketball, tennis, sailing, rowing,etc.).
•Events (winetasting, cooking, music, parties etc.).
•Visit entrepreneurs, businesses, ambassadors etc.
•Trips, excursions, museums, exclusive tours.
•Theatre, movies, premiers, meet the artists.
•Bonding teams (dancing, singing, etc.).
•Do good! (beachcleaning, planting trees etc.).
•Charity events.

Επικεφαλής:

Ε. Καλλονά, Σ. Νέστορας                                                                                       

4. Ηγετικές Διαδρομές

Scope:
Η ομάδα θα απασχοληθεί με κάθε πτυχή που απασχολεί τη σύγχρονη ηγεσία στο παρόν και στο μέλλον προκειμένου να αναπτύξει ένα περιβάλλον που προωθεί τη συνεχή ανάπτυξη, πρόοδο και καινοτομία.

Outlined Major Initiatives ahead:
•Διοργάνωση Leadership shots/ Espressos Παρουσιάσεις/ Εργαστήρια / Διαδραστικές Διαλέξεις / Ημερίδες / εσπερίδες με φυσική παρουσία ή και διαδικτυακά / εστιάζοντας σε σύγχρονες μεθόδους ηγεσίας, διαχείρισης ανθρώπινων πόρων, στρατηγικού σχεδιασμού κλπ. δράσεις που θα γίνονται σε συνεργασία με εξειδικευμένους φορείς λαμβάνοντας υπόψη τις εξελίξεις στο σύγχρονο περιβάλλον.
•Πρότυπα Ηγεσίας / Παρουσιάσεις επιτυχημένων ηγετών Μεγάλων Οργανισμών / Βήμα του Ηγέτη.
•Διοργάνωση εκδηλώσεων που αφορούν στα σύγχρονα θέματα που αντιμετωπίζει ο Ηγέτης / Γενικός Διευθυντής / C-suite/ με εστίαση στις προκλήσεις του ως φυσικό πρόσωπο Ευθύνες / Υποχρεώσεις / Καριέρα /ατζέντα του Ηγέτη σε μια εποχή μετάβασης .
•Think Tanks Ηγεσίας.

Επικεφαλής:

Ν. Οικονομοπούλου, Δ. Παπασωτηρίου  

 

5. Oμάδα Επιχειρηματικότητας και ψηφιακού μετασχηματισμού

Scope:
Δράσεις και συνεργασίες με δημόσιους και ιδιωτικούς φορείς με σκοπό την ενδυνάμωση και υποστήριξη της επιχειρηματικότητας στην Ελλάδα, με έμφαση στους νέους, στην καινοτομία και την τεχνολογία ιδιαίτερα δε στο πως η υιοθέτησή της μπορεί να μετασχηματίσει τις επιχειρήσεις.

Outlined Major Initiatives ahead:
•Εθελοντική – Συμβουλευτική συνεισφορά από μέλη μας σε αξιόπιστους φορείς που προωθούν την επιχειρηματικότητα στους νέους όπως Λύκεια (ΣΕΝ), Πανεπιστήμια (ΤΗΙΝΚ ΒΙΖ), μεγάλοι χρηματοοικονομικοί όμιλοι (Project Future | Τράπεζα Πειραιώς & Regeneration) κτλ.
•Επαφή και γνώση για τα μέλη μας σχετικά με τις διεργασίες σε όλο το οικοσύστημα επιχειρηματικότητας (start ups, scale up/accelerators, venture corporate, big national projects)

•Διασύνδεση με πρωτοβουλίες και συνδρομή με την τεχνογνωσία μας προς δημόσιους φορείς όπως το Υπουργείο Ανάπτυξης (πάρκα καινοτομίας, νόμοι για διευκόλυνση της επιχειρηματικότητας), Υπουργείο Παιδείας (εισαγωγή μαθήματος επιχειρηματικότητας στα σχολεία), αλλά και προς ιδιωτικούς φορείς όπως το Innovative Greece, Endeavour κτλ.
•Σταχυολόγηση βέλτιστων πρακτικών και παραδειγμάτων ψηφιακών μετασχηματισμών σε εταιρείες όλων των κλάδων παγκοσμίως και ενημέρωση των μελών μέσω webinars, white papers, συνοπτικών παρουσιάσεων.
•Η ΕΑΣΕ μετασχηματίζει τον εαυτό της: Υιοθέτηση εργαλείων και διαδικασιών που μπορούν σταδιακά, ξεκινώντας από μικρές και γρήγορες νίκες, να μετασχηματίσουν την ΕΑΣΕ στο σύγχρονο και ευέλικτο οργανισμό που περιμένουν τα μέλη της.
•Ξεκινώντας από τη βάση των μελών που έχει ήδη δημιουργηθεί στο νέο CRM, αυτή θα εμπλουτιστεί περαιτέρω και θα δοθεί περιορισμένη πρόσβαση και σε ειδικές ομάδες όπως νεοφυείς επιχειρήσεις ή άλλοι οργανισμοί με στόχο την δικτύωση μεταξύ των μελών και την ενδυνάμωση της επιχειρηματικότητας γενικότερα.

Επικεφαλής:

Γ. Κατινιώτης, A. Αλιβιζάτος

6. Ομάδα ESG in Action

Scope
Ανάληψη πρωτοβουλιών και δράσεων που έχουν σαν στόχο  την προώθηση των πρακτικών ESG και την ενδυνάμωσή των μελών της ΕΑΣΕ στην υιοθέτησή τους. Βασικοί άξονες δράσης της ομάδας είναι α)ο κοινωνικός, κυρίως για θέματα εργασιακών πρακτικών, ίσων ευκαιριών και διαχείρισης της ανάπτυξης των εργαζομένων από τις επιχειρήσεις και β) αυτός της εταιρικής διακυβέρνησης, αναδεικνύοντας τη σημαντικότητα του, τη συσχέτιση με θέματα όπως η προσέλκυση νέων ταλέντων και την ανάγκη προσαρμογής (πώς επηρεάζει τις επιχειρήσεις).

Outlined Major Initiatives ahead
•Καταγραφή της υφιστάμενης κατάστασης (desk research από υφιστάμενες έρευνες) ή/και Χαρτογράφηση του ESG της ΕΑΣΕ (έρευνα μεταξύ των μελών της ΕΑΣΕ).
•Οργάνωση σεμιναρίων και εκπαιδευτικών εκδηλώσεων για την ενημέρωση σχετικά με τις πρακτικές ESG και τα οφέλη τους.
•Δημιουργία ενημερωτικού/εκπαιδευτικού υλικού και εργαλείων για την υποστήριξη των μελών της ΕΑΣΕ στην εφαρμογή πρακτικών ESG – συνεργασία με εταιρίες που εξειδικεύονται στα θέματα αυτά.
•Προώθηση διαλόγου και ανταλλαγής γνώσεων μεταξύ των επιχειρήσεων (μελών και μη μελών ΕΑΣΕ) σχετικά με τις πρακτικές ESG – sharing best practices.
•Συμμετοχή σε πρωτοβουλίες που προωθούν την εφαρμογή πρακτικών ESG – συνεργασία με άλλους φορείς.

Επικεφαλής:

Β. Τσάμη, Δ. Παπασωτηρίου

Αναλυτική παρουσίαση των Ομάδων Δράσης ΕΑΣΕ: ΕΑΣΕ Ομάδες Δράσης_2024-2027

ΧΡΥΣΟΣ ΧΟΡΗΓΟΣ

Sponsor

ΧΟΡΗΓΟΙ

Sponsor
Sponsor
Sponsor
Sponsor
Sponsor
Sponsor
Sponsor

ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤΕΣ

Sponsor
Sponsor
Sponsor
Sponsor
Sponsor
Sponsor
Sponsor
Sponsor
Sponsor

MEDIA PARTNER

Sponsor

MEDIA SPONSORS

Sponsor
Sponsor