Δραστηριότητες

Δραστηριότητες

Στην ΕΑΣΕ δίνουμε μεγάλη έμφαση στην προαγωγή του Ευ Ζήν και την ενδυνάμωση των δεσμών μεταξύ των μελών μέσα από ποικίλες πρωτοβουλίες όπως: Εκδρομές, κοινωνικές εκδηλώσεις, συνεστιάσεις και αθλητικά δρώμενα.

ΧΡΥΣΟΣ ΧΟΡΗΓΟΣ

Sponsor

ΧΟΡΗΓΟΙ

Sponsor
Sponsor
Sponsor
Sponsor
Sponsor
Sponsor
Sponsor

ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤΕΣ

Sponsor
Sponsor
Sponsor
Sponsor
Sponsor
Sponsor
Sponsor
Sponsor
Sponsor

MEDIA PARTNER

Sponsor

MEDIA SPONSORS

Sponsor
Sponsor