Δραστηριότητες

Δραστηριότητες

Στην ΕΑΣΕ δίνουμε μεγάλη έμφαση στην προαγωγή του Ευ Ζήν και την ενδυνάμωση των δεσμών μεταξύ των μελών μέσα από ποικίλες πρωτοβουλίες όπως: Εκδρομές, κοινωνικές εκδηλώσεις, συνεστιάσεις και αθλητικά δρώμενα.

Χορηγοί

Sponsor
Sponsor
Sponsor
Sponsor
Sponsor
Sponsor
Sponsor

Υποστηρικτές

Supporter
Supporter
Supporter
Supporter
Supporter
Supporter
Supporter
Supporter
Supporter