CEO Index

Τριμηνιαίος Δείκτης Οικονομικού Κλίματος

Η έρευνα για την κατάρτιση του δείκτη πραγματοποιείται από την Ένωση Ανωτάτων Στελεχών Επιχειρήσεων (ΕΑΣΕ), φορέα που εκφράζει και εκπροσωπεί το ανώτατο επαγγελματικό μάνατζμεντ στην Ελλάδα, με μέλη ανώτατα στελέχη των σημαντικότερων εταιρειών της χώρας, σε συνεργασία με την ICAP CRIF, ως τον μεγαλύτερο όμιλο παροχής υπηρεσιών προς επιχειρήσεις. Η έρευνα διεξάγεται κάθε τρίμηνο στα κορυφαία διευθυντικά στελέχη των μεγαλύτερων ελληνικών επιχειρήσεων με σκοπό την καταγραφή των εκτιμήσεων τους για την τρέχουσα οικονομική κατάσταση και τις προβλέψεις τους για το εγγύς μέλλον.

Μεθοδολογία

Η έρευνα διεξάγεται στους CEO (Διευθύνοντες Συμβούλους, Προέδρους, Γενικούς Διευθυντές) των 2.080 μεγαλύτερων ελληνικών επιχειρήσεων. Στον πληθυσμό αυτό προστίθενται τα μέλη της ΕΑΣΕ, έτσι ο πληθυσμός ανέρχεται σε 2.540. Το ερωτηματολόγιο περιλαμβάνει 12 ερωτήσεις, η συμπλήρωση και καταχώρηση του οποίου γίνεται ηλεκτρονικά μέσω ειδικής online survey πλατφόρμας.

Οι 10 βασικές ερωτήσεις αφορούν την τρέχουσα κατάσταση της οικονομίας και τις μελλοντικές προσδοκίες, ενώ στους CEO απευθύνονται 2 επιπλέον ερωτήσεις που αφορούν σημαντικά θέματα γενικότερου οικονομικού ενδιαφέροντος κατά την περίοδο διεξαγωγής της έρευνας. Από το σύνολο των απαντήσεων στις 10 βασικές ερωτήσεις κατασκευάζεται ο γενικός δείκτης (ΕΑΣΕ/ICAP CRIF-CEO General Index). Από τις απαντήσεις που αφορούν μόνο στην τρέχουσα οικονομική κατάσταση κατασκευάζεται ο δείκτης τρέχουσας οικονομικής κατάστασης (ΕΑΣΕ/ICAP CRIF-CEO Current status Index), ενώ από τις απαντήσεις που σχετίζονται με τις μελλοντικές εκτιμήσεις κατασκευάζεται ο δείκτης προσδοκιών (ΕΑΣΕ/ICAP CRIF-CEO Expectation Index). Η μετατροπή των απαντήσεων σε δείκτη και στη συνέχεια σε χρονολογική σειρά πραγματοποιήθηκε με την χρήση της μεθόδου net-balances (διαφορές θετικών-αρνητικών απαντήσεων).

Όλοι οι δείκτες είναι τριμηνιαίοι με βάση το τέταρτο τρίμηνο του 2008 που πραγματοποιήθηκε η πρώτη έρευνα. Η παρουσίαση των αποτελεσμάτων της έρευνας περιλαμβάνει επιπλέον την ποσοστιαία κατανομή των απαντήσεων ανά ερώτηση, ενώ γίνεται ανάλυση των απαντήσεων ανάλογα με το μέγεθος των επιχειρήσεων οι οποίες διακρίθηκαν σε τρία στρώματα με κριτήριο την απασχόληση (Μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις με απασχόληση που δεν υπερβαίνει τα 100 άτομα, μεγάλες επιχειρήσεις με 101-300 εργαζόμενους και πολύ μεγάλες επιχειρήσεις με 301 απασχολούμενους και άνω) και ανάλογα με τον τομέα δραστηριοποίησης όπου οι επιχειρήσεις διακρίθηκαν σε τρία στρώματα (αγροτικά προϊόντα-βιομηχανία-ενέργεια-κατασκευές, εμπόριο, υπηρεσίες). Το δείγμα ενημερώνεται σε κάθε έρευνα κατά ένα μικρό ποσοστό, ώστε να παρακολουθεί τις εξελίξεις των οικονομικών μεγεθών των επιχειρήσεων καθώς και τις μετακινήσεις των ανώτατων στελεχών.

CEO INDEX 2ο τρίμηνο 2024

Executive Summary

Μικρή μείωση του Δείκτη Οικονομικού Κλίματος στο β’ τρίμηνο 2024

Ο δείκτης οικονομικού κλίματος μεταξύ των CEOs στο β’ τρίμηνο 2024 παρουσίασε νέα μικρή μείωση έναντι του προηγούμενου τριμήνου.

  • Ένας στους δύο CEOs δηλώνουν ότι η ESG στρατηγική των μηδενικών εκπομπών αερίων θερμοκηπίου είναι μέτριου βαθμού προτεραιότητα για τις επιχειρήσεις.
  • Έξι στους δέκα CEOs θεωρούν ότι ο ψηφιακός μετασχηματισμός των επιχειρήσεων στην Ελλάδα εξελίσσεται με μέτριο βαθμό.

Στις 159 μονάδες διαμορφώθηκε ο γενικός δείκτης οικονομικού κλίματος (ΕΑΣΕ/ICAP CRIF-CEO General Index) το 2ο τρίμηνο του 2024, όπως καταγράφηκε από την 3μηνιαία έρευνα που διεξάγεται σε δείγμα 2.540 Διευθυνόντων Συμβούλων/Γενικών Διευθυντών των μεγαλύτερων ελληνικών επιχειρήσεων από την Ένωση Ανωτάτων Στελεχών Επιχειρήσεων (ΕΑΣΕ) σε συνεργασία με την ICAP CRIF. Η έρευνα πραγματοποιήθηκε την περίοδο 17/6/2024 – 28/6/2024.

Δήλωση Προέδρου

Ο δείκτης οικονομικού κλίματος στο 1ο τρίμηνο του 2024 σημείωσε κάμψη έναντι του προηγούμενου τριμήνου. Παρά τη γενικότερη θετική προοπτική της Ελληνικής οικονομίας, η οποία αναγνωρίζεται διεθνώς, οι συνεχιζόμενες συγκρούσεις σε γεωγραφικές ζώνες με βαρύνουσα σημασία στην παραγωγή και μεταφορά ενεργειακών και άλλων ενδιάμεσων εμπορευμάτων κρίσιμων στην αλυσίδα προσφοράς τελικών προϊόντων, προκαλούν αβεβαιότητα μεταξύ των CEOs για πιθανή νέα αναστάτωση στη διεθνή εφοδιαστική αλυσίδα. Επιπλέον οι CEOs εμφανίζονται διχασμένοι στην αξιολόγηση του Economist ότι η Ελλάδα είναι η χώρα με τη μεγαλύτερη βελτίωση στο επιχειρηματικό περιβάλλον, συμφωνώντας κατά 50% με τη διαπίστωση της σημαντικής ανόδου στην παγκόσμια κατάταξη και διατηρώντας επιφυλάξεις το άλλο 50%. Παράλληλα το 56% πιστεύει ότι αύξηση του κατώτατου μισθού δεν θα έχει αρνητική επίδραση στην ανταγωνιστικότητα των επιχειρήσεων, ενώ τέσσερις στους δέκα CEOs θεωρούν ότι θα έχει μέτρια αρνητική επίδραση.

 

CEO Index

2024

Q1 Q2

 

2023

Q1 Q2 Q3 Q4

 

 

2022

2021

ΧΡΥΣΟΣ ΧΟΡΗΓΟΣ

Sponsor

ΧΟΡΗΓΟΙ

Sponsor
Sponsor
Sponsor
Sponsor
Sponsor
Sponsor
Sponsor

ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤΕΣ

Sponsor
Sponsor
Sponsor
Sponsor
Sponsor
Sponsor
Sponsor
Sponsor
Sponsor

MEDIA PARTNER

Sponsor

MEDIA SPONSORS

Sponsor
Sponsor