Φόρτωση Εκδηλώσεις
  • Αυτή η εκδήλωση έχει τελειώσει.

Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση 2023

Εκδηλώσεις > Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση 2023

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΜΕΛΩΝ 

Σύμφωνα με την απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου υπ’ αριθμόν 411 της 3 ης Νοεμβρίου 2022 και τις διατάξεις του Άρθρου 11, Παράγραφοι 1, 2 & 3 του Καταστατικού της Εταιρίας, καλούνται τα μέλη της εταιρίας σε Τακτική Γενική Συνέλευση των Μελών που θα πραγματοποιηθεί στις 15 Φεβρουαρίου 2023, ημέρα Τετάρτη και ώρα 18:00 στο αμφιθέατρο της OTE ACADEMY, Πέλικα & Σπάρτης 1, 15122 Μαρούσι 

Επίσης, σύμφωνα με το άρθρο 12, παράγραφος 1 του Καταστατικού, σε περίπτωση που δεν επιτευχθεί απαρτία κατά την παραπάνω συνεδρίαση, η Γενική Συνέλευση θα συνέλθει και πάλι, χωρίς νέα πρόσκληση, με τον ίδιο τρόπο διεξαγωγής και την ίδια ώρα της αντίστοιχης ημέρας, της επόμενης εβδομάδας, δηλαδή την Τετάρτη, 22 Φεβρουαρίου 2023 στις 18.00 

Παρακαλούνται τα μέλη που επιθυμούν να συμμετάσχουν στην Τακτική Γενική Συνέλευση, να λάβουν υπόψιν τη δεύτερη ημερομηνία, Τετάρτη, 22 Φεβρουαρίου 2023 ως καταληκτική, λόγω της μη επίτευξης της απαιτούμενης από το Καταστατικό απόλυτης πλειοψηφίας των τακτικών μελών κατά την πρώτη Σύγκληση

Για να δείτε την Πρόσκληση σε Τακτική Γενική Συνέλευση μελών πατήστε εδώ.

ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ & ΨΗΦΟΥ 

Υπενθυμίζεται ότι σύμφωνα με το Άρθρο 5, Παράγραφοι 1 & 2 και το Άρθρο 9, Παράγραφος 1 του Καταστατικού, δικαίωμα συμμετοχής έχουν όλα τα μέλη (τακτικά, ομότιμα και επίτιμα) και δικαίωμα ψήφου έχουν τα τακτικά μέλη που έχουν εκπληρώσει όλες τις οικονομικές υποχρεώσεις τους προς την Εταιρία (καταβολή της συνδρομής για το έτος 2022 ή της εγγραφής και συνδρομής του 2023, για τα μέλη που ενεγράφησαν το τρέχον έτος)

ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΕΙΣ 

 Σε περίπτωση αδυναμίας συμμετοχής στη Γενική Συνέλευση, σύμφωνα με το άρθρο 9 παράγραφος 2 του Καταστατικού, μπορεί το κωλυόμενο μέλος να εκπροσωπηθεί από άλλο τακτικό μέλος με γραπτή εξουσιοδότηση του, που κατατίθεται στο Προεδρείο της Γενικής Συνέλευσης. Υπενθυμίζεται ότι κάθε παρόν τακτικό μέλος μπορεί να εκπροσωπήσει μόνο ΕΝΑ άλλο τακτικό μέλος. 

Συμπληρώστε την φόρμα εξουσιοδότησης εδώ. 

Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση 2023

22 Φεβρουαρίου 2023

OTE Academy

Πρόγραμμα

Προσέλευση - Welcome Coffe

17:30 - 16:00

Παρουσίαση νέας Εταιρικής Ταυτότητας και Ψηφιακής Αναβάθμισης της ΕΑΣΕ

16:00 - 16:30

Έγκριση Ετήσιας Έκθεσης Πεπραγμένων, Διαχειριστικού Απολογισμού Δ.Σ., Ετήσιου Ισολογισμού Εταιρίας και Έκθεσης Εξελεγκτικής Επιτροπής για το 2022

16:30 - 17:00

Απαλλαγή Διοικητικού Συμβουλίου και Εξελεγκτικής Επιτροπής από κάθε Eυθύνη

17:00 - 17:15

Έγκριση Προγράμματος Δράσης και Προϋπολογισμού για το 2023

17:15 - 17:30

Εκλογή Τριών Τακτικών και Δύο Αναπληρωματικών Μελών της Εξελεγκτικής Επιτροπής

17:30 - 18:00

Χορηγοί

Sponsor
Sponsor
Sponsor
Sponsor
Sponsor
Sponsor
Sponsor

Υποστηρικτές

Supporter
Supporter
Supporter
Supporter
Supporter
Supporter
Supporter
Supporter
Supporter