Ντορίνα Οικονομοπούλου

ΜΕΛΟΣ Δ.Σ./ CEO, Marsh McLennan

Η Ντορίνα Οικονομοπούλου είναι CEO  στον   όμιλο Marsh McLennan, του παγκόσμιου ηγέτη παροχής υπηρεσιών  σε θέματα  ρίσκου, στρατηγικής  και  ανθρώπων .

Εντάχθηκε στη Marsh Ελλάδας το 1994  και έκτοτε κατέχει διάφορες οργανικές θέσεις και  ηγετικούς  ρόλους στον Οργανισμό. Από το 2015  ηγείται της Marsh  και από το 2020 της Mercer στην  Ελλάδα . Το  Μάρτιο του 2023  ανέλαβε το ρόλο  CEO Marsh McLennan Greece με εστίαση να προάγει  τη συνεργασία των εταιρειών του Ομίλου Marsh McLennan ενισχύοντας το  αποτύπωμα του στην Ελλάδα.

Διαθέτει περισσότερα από 30 χρόνια εμπειρίας στην παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών σε θέματα  διαχείρισης  κινδύνων και ασφαλίσεων και κατέχει το ρόλο της ESG influencer στο East Med Region, ενώ  το 2023 διετέλεσε  μέλος  του  European Risk Committee  της  Marsh .

Είναι μέλος διαφόρων επαγγελματικών οργανώσεων  και μέλος  του  Διοικητικού Συμβουλίου  του Lloyd’s Brokers Association, του  Διοικητικού Συμβουλίου της ΕΑΣΕ, του Γενικού Συμβουλίου του ΣΕΒ , πρώην  μέλος και  πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου του ΣΕΜΑ.  Στα  πλαίσια της  κοινωνικής της  ευθύνης είναι μέντορας στην  Endeavor  και στο  Cherie Blair Foundation.

 Έχει  μία κόρη 23  ετών .

ΧΡΥΣΟΣ ΧΟΡΗΓΟΣ

Sponsor

ΧΟΡΗΓΟΙ

Sponsor
Sponsor
Sponsor
Sponsor
Sponsor
Sponsor
Sponsor

ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤΕΣ

Sponsor
Sponsor
Sponsor
Sponsor
Sponsor
Sponsor
Sponsor
Sponsor
Sponsor

MEDIA PARTNER

Sponsor

MEDIA SPONSORS

Sponsor
Sponsor