Φόρτωση Εκδηλώσεις
  • Αυτή η εκδήλωση έχει τελειώσει.

Καταπολέμηση του δημογραφικού προβλήματος της χώρας

Εκδηλώσεις > Καταπολέμηση του δημογραφικού προβλήματος της χώρας/Οι πρωτοβουλίες του Κράτους και ο ρόλος του Ιδιωτικού τομέα

Για τις σημαντικές επιπτώσεις του δημογραφικού προβλήματος στην ανάπτυξη των επιχειρήσεων και την κοινωνικοοικονομική ανάπτυξη της χώρας μας, μίλησε στα μέλη της ΕΑΣΕ η κα. Δόμνα Μιχαηλίδου, Υφυπουργός Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων σε ειδική εκδήλωση που πραγματοποιήθηκε την Τρίτη 14 Ιουνίου 2022, με πρωτοβουλία της ομάδας δράσης της ΕΑΣΕ για τις Ίσες Ευκαιρίες στην Ηγεσία. Η υφυπουργός δήλωσε σχετικά με το θέμα: «Το δημογραφικό πρόβλημα της χώρας μας είναι και πολυδιάστατο και παρατεταμένο. Γι’ αυτό, με ενεργητικές κοινωνικές πολιτικές στοχεύουμε στην καταπολέμησή του». Ο Πρόεδρος της ΕΑΣΕ κ. Βασίλης Ραμπάτ, Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος, XEROX, συζήτησε με την υφυπουργό για τον ρόλο που μπορεί να έχει ο ιδιωτικός τομέας σε ζητήματα ίσων ευκαιριών και συμπερίληψης και συντόνισε την εκδήλωση που έγινε σε αίθουσα της OTEAcademy.

Οι πρωτοβουλίες του Κράτους και ο ρόλος του Ιδιωτικού τομέα

14 Ιουνίου 2022

OTE Academy

Χορηγοί

Sponsor
Sponsor
Sponsor
Sponsor
Sponsor
Sponsor
Sponsor

Υποστηρικτές

Supporter
Supporter
Supporter
Supporter
Supporter
Supporter
Supporter
Supporter
Supporter